Bestyrelsesmedlemmer for SV-Netværket

Anne Thalsgaard Jørgensen

Formand

Inge Rasmussen

Næstformand

Lars Bo Larsen

Elevrepræsentant

Carina Taxbøl

Elevrepræsentant

Julie Lund Berger

Bestyrelsesmedlem

Lis Lund Pedersen

Skoleleder

Sarah Schein

Lærerrepræsentant

Ida Juel Thorup

Bestyrelsesmedlem