Debatforedrag

Kom og vær med til vores spændende debatforedrag.

I er velkommne til at tage venner og bekendte med. Arrangementerne er åbne for alle
– Husk dog tilmeldingsfristen.

Mødetid og -sted: Kl. 13:30 på skolen

Pris:

  • 80,- kr for skolens elever.
  • 60,- kr for Støtteforeningens medlemmer
  • 100,- kr for øvrige.

Tilmelding:

I er altid mere end velkommende til at møde op på skolen for tilmelding, ellers vil en email/telefon opringning være nok. Se mere under Kontakt

Den Grønne Dag- og Aftenskole

14. Oktober: Debat om Vikingetiden

Vikingetiden er en dramatisk periode i Danmarks og Nordens historie, som dækker tidsrummet fra ca. 700 til ca. 1050. Tiden var præget af danske bosættelser og erobringer i England, norsk kolonisering af de nordatlantiske områder (Færøererne, Island og Grønland), samt svenske vikingers grundlæggelse af et nyt stort rige i Rusland.

- Men hvad var baggrunden for vikingetiden?

- Og hvem var vikingerne egentlig?

- Var de primært fredelige handelsfolk eller først og fremmest voldsomme krigere, som angreb, plyndrede og erobrede?

- Og var der forskel på de danske-, norske og svenske vikinger?

Dette er blot nogle af spørgsmålene som historiker, lektor, ph.d. Lars Hovbakke Sørensen vil besvare i sit foredrag, hvor han vil sætte den danske vikingetid ind i et større nordisk-, europæisk og internationalt perspektiv. 

18. November: Debat om "Klub 27"

Klub 27 refererer til kendte som ukendte musikere, der døde i en alder af 27 år. Enten efter at have levet efter devisen 'lev stærkt, dø ung' eller som følge af drab eller selvmord. Antallet af musikere, der er døde i denne alder og de mystiske omstændigheder, har givet næring til en myte om, at der er en unaturlig baggrund for berømte musikeres død i netop den alder. 

Denne "klub27" nævnes ofte i musik litteraturen og af og til i dagspressen. Adskillige dokumentarer, såvel som romaner, film og teaterstykker omhandler dette fænomen. Kurt Cobain, Jimi Hendrix og Amy Winehouse er medlemmer af denne klub. Erik Jensen vil indvie os i myten om denne mystiske Klub27.

24. Oktober: Debat om Kunst og ytringsfrihed

Hvor går grænserne for hvad kunsten må udtrykke? Den nye koranlov har vakt debat – ikke mindst i kunstens verden, fordi forbuddet mod ”utilbørlig behandling af symboler med væsentlig religiøs betydning” også reducerer friheden for kunstnerisk ytring – især den politiske kunst.

Sammenstødet mellem kunsten og ytringsfriheden har en lang historie, og rejser spørgsmål til kunstens mangesidede funktion for mennesket og samfundet. Uenighederne er blevet mødt med stor alvor og til tider har det været et spørgsmål om liv og død. Hvad er koranlovens konsekvenser for kunsten?

Et nyt kapitel i historien om kunst og ytringsfrihed er ved at blive skrevet. Kom og hør nærmere og deltag i debatten, der lige nu er meget aktuel. Der er fællesspisning bagefter.