Kunsthistorie v/ Mie T Christensen

Holdnr: 22078

  • Begynder d. 26. okt.
  • Collinsgade

Ledige pladser


Kursets indhold

I dette kursus rettes fokus mod kunsten fra Tyskland efter 2. verdenskrig. Vi skal med udgangspunkt i nedslag på et antal tyske kunstnere se nærmere på, hvad der rør sig på den tyske kunstscene efter 2. verdenskrig og frem til i dag. Hver kunstner bliver introduceret, og så skal vi i fællesskab analysere og diskutere et udvalg af kunstnerens værker og se nærmere på, hvordan de indskriver sig i en bredere kunsthistorisk sammenhæng. Hold 22078 Onsdage 13.30 – 16.00 Start 26. okt - slut 14. dec 20 lekt. Pris: deltagere Kbh og Frb. 640 kr. Pris: deltagere øvrige kommuner 840 kr.


Kursets mødedage