DEBATSKABENDE AKTIVITETER

Alle er velkomne inklusive familie og venner. Interesserede bedes melde sig hurtigt!

Priser:

  • 65 kr. for skolens elever

  • 75 kr. for Støtteforeningens medlemmer

  • 85 kr. for øvrige

OBS - særlige priser for temadagene: 200 kr. for alle dage, 80 kr. pr. dag.

Vi glæder os meget til spændende debatdage, til oplæg og fælles diskussioner og
håber på stort fremmøde, engagement og spørgelyst!

Læs mere om de aktuelle debatskabende aktiviteter her