Tysk kunst efter 2. verdenskrig v/ Mie Thorning Christensen

I dette kursus rettes fokus mod kunsten fra Tyskland efter 2. verdenskrig. Vi skal med udgangspunkt i nedslag på et antal tyske kunstnere se nærmere på, hvad der rør sig på den tyske kunstscene efter 2. verdenskrig og frem til i dag. Hver kunstner bliver introduceret, og så skal vi i fællesskab analysere og diskutere et udvalg af kunstnerens værker og se nærmere på, hvordan de indskriver sig i en bredere kunsthistorisk sammenhæng.

Vinter 2022 KL. 13:30-16:00

ONSDAG

26. okt. til 14. dec. 20 lektioner

Pris: 640 kr (Kbh og Frb)

Pris, øvrige kommuner: 840 kr

Kursus nr: 22078